Fokus Deo...is Lewe

Fokus Deo...is Life

Modimolle, Limpopo

Dienstye: Sondae om 08:00 & 09:30, Kids Fokus 09:30

Services: Sundays at 11:15, Kids Fokus 11:15

 

EK IS AFRIKAANS              I AM ENGLISH (link coming soon)

Webblad word aan gewerk en uitgebrei – kyk binnekort vir al die nuus!
Website is under construction – see all the details soon!

Sondag ~ Sunday

Afrikaanse Dienste
08:00 en 09:30

English Service
11:15

Youth Service
18:00

Sondag ~ Sunday

Afrikaanse Dienste
08:00 en 09:30

English Service
11:15

Youth Service
18:00