Fokus DEO…is Lewe
Hoek van Tamsen en Kerkstrate
Modimolle (Nylstroom)
GPS: -24.702951, 28.40546

Fisiese adres:
hoek van Tamsen en Kerkstrate
Modimolle (Nylstroom)

Physical address:
Cnr of Tamsen Street (now Chris Hani Street) and
Kerk Street (now Chief Albert Luthuli Street)
Modimolle
Limpopo Province

Posadres:
Posbus 113, Modimolle, 0510

Postal address:
P.O.Box 113, Modimolle, 0521

Bankbesonderhede:
Naam: Fokus DEO
Bank: ABSA Bank Tak: Nylstroom
Trek rekening: 408 906 8271

Bank details:
Name: Fokus DEO
Bank: ABSA Bank
Branch: Nylstroom/Modimolle
Cheque account: 408 906 8271

KERKKANTOOR:
Tye: Maandag tot Vrydag 08:00 – 15:00
Sekretaresse: Hannelie Taljaart
Tel: 014 717 1703
Faks: 086 245 3113
E-mail: fokusdeo@gmail.com

CHURCH OFFICE:
Times: Mondays to Fridays 08:00 – 15:00
Secretary: Hannelie Taljaart
Tel: 014 717 1703
Fax: 086 245 3113
E-mail: fokusdeo@gmail.com

PASTOOR:
Johan Brits
Tel: 074 502 9147
E-mail: cjbrits@gmail.com

PASTOR:
Johan Brits
Tel: 074 502 9147
E-mail: cjbrits@gmail.com